ฝ่ายค้านลั่นไม่ทิ้งกัน ค่ายสีส้มขอโทษในวงข้าว เดินหน้าลุยซักฟอกนอกสภาฯ - ไทยเสรีนิวส์
ฝ่ายค้านลั่นไม่ทิ้งกัน ค่ายสีส้มขอโทษในวงข้าว เดินหน้าลุยซักฟอกนอกสภาฯ

ฝ่ายค้านลั่นไม่ทิ้งกัน ค่ายสีส้มขอโทษในวงข้าว เดินหน้าลุยซักฟอกนอกสภาฯ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000