สพฐ. เร่งฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม - ไทยเสรีนิวส์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000