น้ำท่วมบ้านหัวสะพาน หอบเตียงคนไข้หนีน้ำนอนข้างถนน - ไทยเสรีนิวส์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000