มทบ.23 จัดนิทรรศการศิลปะภาพวาด หารายได้สมทบทุน มอบให้กับ “วัดพระบาทน้ำพุ”

มทบ.23 จัดนิทรรศการศิลปะภาพวาด หารายได้สมทบทุน มอบให้กับ “วัดพระบาทน้ำพุ”


มณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมกับกลุ่มศิลปินอิสระ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ นิทรรศการศิลปะภาพวาดเพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV.
วันที่ 14 ก.ย. 62 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะภาพวาด เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV โดย พลตรีสมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมกับกลุ่มศิลปินอิสระ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จัดนิทรรศการศิลปะภาพวาดเพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ระหว่างวันที่ 14 – 28 กันยายน 2562 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส เป็นสถานที่ที่ดูแล รักษา และฟื้นฟูผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์ตั้งแต่ปี 2535 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการ คือ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ


การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์จากทั่วประเทศ ส่วนที่ 2 คือ การรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ซึ่งทั้ง 2 ส่วน อยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แยกเป็นเด็กประมาณ 1,300 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเดือนละ 1 แสนบาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัคร ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่า มณฑลทหารบกที่ 23 กลุ่มศิลปินอิสระ

และศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการศิลปะภาพวาด เพื่อหารายได้สมทบทุน มอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวัด  ซึ่งปัจจุบัน วัดพระบาทน้ำพุ ยังขาดงบประมาณบริหารจัดการ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาล และการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV อยู่เป็นจำนวนมาก




previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000