ล่าสุดมีคนให้ราคาภาพพระอุลตร้าแมนในท่านั่งที่มีฉากหลังเป็นซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราช สูงสุด 2 ล้านบาท - ไทยเสรีนิวส์
ล่าสุดมีคนให้ราคาภาพพระอุลตร้าแมนในท่านั่งที่มีฉากหลังเป็นซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราช สูงสุด 2 ล้านบาท

ล่าสุดมีคนให้ราคาภาพพระอุลตร้าแมนในท่านั่งที่มีฉากหลังเป็นซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราช สูงสุด 2 ล้านบาท
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000