รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 - ไทยเสรีนิวส์
รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13

รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 กรมทหารราบที่ 13 ได้กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ระหว่าง พันเอก จักรพงษ์  โพธิ์นาแค (ท่านเดิม) กับ พันเอก ชูชาติ นนทบุตร (ท่านใหม่) ณ กรมทหารราบที่ 13 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน และสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรอง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ซึ่งก่อนกระทำพิธีรับ -ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ท่านเดิมและท่านใหม่ ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ได้แก่ พระบรมรูป 9 รัชกาล และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณด้านหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 13  หลังจากนั้นได้ลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ ต่อด้วยการกล่าวรับ -มอบหน้าที่ ,การส่งมอบธงประจำหน่วย และส่งมอบการบังคับบัญชาระหว่างท่านเดิมกับท่านใหม่  โดยขึ้นแท่นรับการเคารพจากกำลังพลกรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรอง

ในโอกาสนี้ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ท่านใหม่ได้กล่าวแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยจะสานต่อนโยบายของท่านเดิม เพื่อนำพากรมทหารราบที่ 13 ไปสู่ความสำเร็จ  ความเจริญก้าวหน้าให้ถึงที่สุด ทั้งจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส เพื่อประสิทธิภาพของงาน  อันจะเสริมสร้างเกียรติประวัติของหน่วยให้สูงส่งสืบไป

ร.ต.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000