ทต.ปากปวน สำรวจความเสียหายพายุฤดูร้อน กระหน่ำบ้านพังกว่า 60 หลังคาเรือน - ไทยเสรีนิวส์
ทต.ปากปวน สำรวจความเสียหายพายุฤดูร้อน กระหน่ำบ้านพังกว่า 60 หลังคาเรือน

ทต.ปากปวน สำรวจความเสียหายพายุฤดู กระหน่ำบ้านพังกว่า 60 หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.67 นางสาว ณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย พร้อมด้วย นายอนงค์ พอใจ รองนายกฯ, นายมีชา สารวงษ์ รองนายกฯ,นายทนงสิน อินทะ เลขานุการฯ ,นายวุฒิพงษ์ บุดดา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ,สมาชิกสภา ทศบาลตำบลปากปวน เขต 1,

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากผลกระทบของอุทกภัย เนื่องจากมีพายุฝน ตกหนัก ช่วยค่ำของ วันที่ 9 เมษายน 2567 ช่วงเวลา 18.00 น. และพบปะประชาชนในพื้นที่ สำรวจความเสียหาย ของผู้ประสบภัย เดือนร้อน บ้านเรือนเสียหาย หมู่ 1,3,4,8,10 และหมู่ 11 รวมแล้วกว่า 60 หลัง พร้อมประสานงานให้ความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วนต่อไป
บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000