ม่วนซื่น อ.นาแห้ว เปิดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ริมแม่น้ำเหือง คึกคัก - ไทยเสรีนิวส์
ม่วนซื่น อ.นาแห้ว เปิดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ริมแม่น้ำเหือง คึกคัก

ม่วนซื่น อ.นาแห้ว เปิดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ริมแม่น้ำเหือง คึกคัก

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.67 ณ ลานอเนกประสงค์ ด่านผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ ริมแม่น้ำเหือง ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย นายนายวิฑูรย์ ตันทอง นายอำเภอนาแห้ว เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ประจำปี 2567 มีนายสมปอง นักการรอง นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาน นักท่องเที่ยว ร่วมงานจำนวนมาก

ประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว เป็นจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน บุญเดือนห้า บุญสงกรานต์ เป็นช่วงที่มีการทำบุญเฉลิมฉลองปีใหม่ตามคติโบราณ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว กับ อ.นาแห้ว จ.เลย ของไทย แต่ละปีมีประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำเหืองไทย-ลาว เดินข้ามสะพานไม้ไผ่มาร่วมงานจำนวนมาก ด้านของกิจกรรมนั้น ประกอบด้วย การแห่ขบวนต้นดอกไม้ นางสงกรานต์ไทย-ลาว สรงน้ำพระ สรงน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในในปีใหม่ การสรงน้ำพระพุทธรูปที่วัด สรงน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ หนุ่มสาวเล่นสาดน้ำกัน ทั้งบนบกและในแม่น้ำเหืองอันเป็นพรมแดนกั้นไทย-ลาว การขนทรายเข้าวัด ก่อพระเจดีย์ทราย บูชาพระเจดีย์ทราย และแห่ข้าวพันก้อน

บุญประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว นี้ จะจัดขึ้นทุกวันที่ 10 เมษายน ของทุกปี ที่ด่านผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ไทย-ลาว ที่ได้ทำสะพานไม้ไผ่ขึ้นใช้การไป-มาหาสู่กัน ของประชาชนสองฝั่งแม่น้ำเหือง และเปิดเข้าไปให้เยี่ยมชมสรงน้ำพระที่วัดโพธิ์ศรีบ้านเหมืองแพร่ สปป.ลาว ที่มีภาพเขียนสีบนผนังโบสถ์อายุหลายร้อยปี หรืออาจจะมีอายุใกล้เคียงกับวัด โพธิ์ชัย บ้านนาพึง และวัดศรีโพธิ์ชัยบ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว
ข่าว/ภาพ บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000