งานสงกรานต์วิถีไทย สานสายใย ผู้สูงวัยและครอบครัว - ไทยเสรีนิวส์
งานสงกรานต์วิถีไทย สานสายใย ผู้สูงวัยและครอบครัว

งานสงกรานต์วิถีไทย สานสายใย ผู้สูงวัยและครอบครัว

เมื่อ 10 เม.ย.67ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีงานสงกรานต์วิถีไทย สานสายใย ผู้สูงวัยและครอบครัว พุทธศักราช 2567 โดยมี นาวาเอก นที ศรีบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร (รอง ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร) ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000