สานพลังภาคี ชู 5 มาตรการ ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ - ไทยเสรีนิวส์
สานพลังภาคี ชู 5 มาตรการ ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

สานพลังภาคี ชู 5 มาตรการ ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2567 ที่บริเวณหน้าอาคารศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 และปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ระหว่างวันที่ 11 – 17  เม.ย.2567  (รวม 7 วัน) ในหัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมี นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดให้ทุกจังหวัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก ในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ของทุกปี ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ ในช่วงสงกรานต์ 2566 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย และเสียชีวิตถึง 2 ราย

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จ.ศรีสะเกษ  ได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 5 มาตรการหลัก คือ 1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงผู้ใช้รถใช้ถนน  2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน/สภาพแวดล้อม 3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการช่วยเหลือ/เยียวยาหลังเกิดเหตุ และ 5. มาตรการการบริหารจัดการ

โดยได้บูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร ปฏิบัติงานทั้ง 22 อำเภอ ประจำจุดตรวจหลัก  38 จุด ปีนี้พิเศษสุด จ.ศรีสะเกษ มีด่านชุมชนปากหวาน ครบทั้ง 216 แห่ง เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้การรณรงค์เชิงบวก โดยใช้การสื่อสารการพูดและการเตือนผู้ขับขี่รถผ่านไปมาด้วยความห่วงใย มากกว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียว

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000