"เล่าเรื่องเมืองศรีสัชนาลัย" อนุรักษ์ความเป็นไทยติดตาตรึงใจ นทท.ทั้งไทยเทศ - ไทยเสรีนิวส์
“เล่าเรื่องเมืองศรีสัชนาลัย” อนุรักษ์ความเป็นไทยติดตาตรึงใจ นทท.ทั้งไทยเทศ

“เล่าเรื่องเมืองศรีสัชนาลัย” อนุรักษ์ความเป็นไทยติดตาตรึงใจ นทท.ทั้งไทยเทศ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน2567 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ได้การแสดงแสงสีเสียง “เล่าเรื่องเมืองศรีสัชนาลัย” จาก วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย โดยมี นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมนายสมศักดิ์ พุ่มชื่น นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย คณะผู้บริหาร เทศบาล ข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้าชมการแสดงเป็นจำนวนมาก

การแสดงได้เล่าเรื่องในอดีตของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยบ่งบอก ถึงประเพณี วัฒนธรรม  อันดีงามของไทยเป็นที่ติดตาตึงใจให้กับผู้ที่ได้ร่วมชมเป็นอย่างมาก หลังจากการแสดงแสงสีเสียงจบแล้ว นายอำเภอและนายกเทศมนตรี ได้เข้าไปภายในงานตลาดใครใคร่ค้า ค้า ที่มีการจัดบูธขายของอุปโภค และบริโภคสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน มีเวทีแสดงมหรสพโดย นายอำเภอ ได้เป็นประธาน  เปิดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จากนักเรียนเยาวชน นิสิต นักศึกษาประชาชน ทั่วไป ทั้งนี้ นายอำเภอได้ร้องเพลงโชว์เพื่อเปิดการประกวดก่อนเพื่อให้นักร้องประกวดมีกำลังใจด้วย

ส่วนงานประเพณีสรงน้ำโอนทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย และสักการะพระยาลิไท ประจำปี 2567 ได้จัดงานตั้งแต่วันที่ 8-12 เมษายน 2567 ทั้งนี้ในทุกๆ วันก็จะมีการแสดงวงดนตรี การแสดงของนักเรียน การแสดงเพลงฉ่อย ของ อ.อรรถพล ลูกแม่ศรีประจัน ส่วนวันที่  12 เมษายน 2567 ทางเทศบาลได้จัดขบวนช้างพ่อเมือง และขบวนวัฒนธรรมท้องถิ่น 10 อปท.ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย และ พิธี สรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย สักการะพระยาลิไท  กิจกรรมสรงน้ำพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีสัชนาลัย (พระร่วง พระลือ) สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมปล่อยปลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษาด้วย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000