มทบ.28 ขับเคลื่อน ‘สงกรานต์วิถีไทย ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ’ ย้ำ ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัยห้วงสงกรานต์ - ไทยเสรีนิวส์
มทบ.28 ขับเคลื่อน ‘สงกรานต์วิถีไทย ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ’ ย้ำ ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัยห้วงสงกรานต์

มทบ.28 ขับเคลื่อน ‘สงกรานต์วิถีไทย ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ’ ย้ำ ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัยห้วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.67 พลตรี พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 อำนวยการให้โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก จัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยห้วงสงกรานต์ และมอบรางวัลกิจกรรมประกวดคำขวัญรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

โดย พันเอก ประเสริฐ สิงขรเขียว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบรางวัลหมวกนิรภัยและรางวัลอื่นๆ แก่กำลังพลผู้ร่วมกิจกรรม โดยคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ‘สวม’ ก่อน ‘เสีย’ สวมหมวกนิรภัยสักนิด ก่อนเสียชีวิต เสียอนาคต

จากนั้นได้ให้โอวาทแก่กำลังพล ต้องไม่ดื่มเมื่อต้องขับขี่ยานพาหนะ ก่อนออกเดินทางควรวางแผนการเดินทาง พักผ่อนให้เพียงพอ สวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ร่วมกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลให้เป็นศูนย์
ข่าว/ภาพ บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000