ผู้ว่าฯเลย ลงหาดนางคอย ตรวจคุณภาพน้ำโขงอยู่ในเกณฑ์ค่าปกติ ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด - ไทยเสรีนิวส์
ผู้ว่าฯเลย ลงหาดนางคอย ตรวจคุณภาพน้ำโขงอยู่ในเกณฑ์ค่าปกติ ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด

ผู้ว่าฯเลย ลงหาดนางคอย ตรวจคุณภาพน้ำโขงอยู่ในเกณฑ์ค่าปกติ ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.67 ณ ที่หาดนางคอย บ้านหาดแห่ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลญดา ทอนมณี ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 อุดรธานี นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นายกฤษณ์ แก้วทางหลาง หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง และตรวจสอบคุณภาพน้ำ ของเเม่น้ำโขง ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน

จุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ หาดนางคอย ที่มีการค้า การเล่นน้ำ เล่นหาดทรายขาวจำนวนมากในช่วงนี้ จากการตรวจคุณภาพน้ำโขงสรุปได้ว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ “แม่น้ำโขง” ห้วงเวลา 09.00 น. จุดหาดนางคอย ได้ค่า = 8 (ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5 – 9 สัตว์น้ำ และคนใช้น้ำได้อย่างปลอดภัย) คือ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ค่าปกติ ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำโขงวันละ 2 ห้วงเวลา (09.00 น. และ 15.00 น. เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 เมษายน 2567) และจะนำตัวอย่างน้ำในแต่ละจุดดังกล่าว ส่งตรวจโดยละเอียดในห้องแล็ปอีกครั้งต่อไป และการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ต้องมีการแจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้รับทราบ เพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกพร้อมกับมอบหมายให้ นายอำเภอเชียงคาน และนายอำเภอปากชม พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ขอประชาชนอย่าแตกตื่นอย่าฟังเฉพาะข่าวลือต่างๆ ให้ฟังข่าวสารทางราชการ ขอให้มั่นใจได้ช่วงนี้ทำประมง เล่นน้ำได้ตามปกติ เรามีหน่วยงานปฏิบัติประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดเลย ประมงจังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 อุดรธานี  อำเภอเชียงคาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าว/ภาพ บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000