ยืนยันรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำไหลแม่น้ำโขงที่ลาว ไม่มีผลกระทบแม่น้ำโขงที่เลย - ไทยเสรีนิวส์
ยืนยันรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำไหลแม่น้ำโขงที่ลาว ไม่มีผลกระทบแม่น้ำโขงที่เลย

ยืนยันรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำไหลแม่น้ำโขงที่ลาว ไม่มีผลกระทบแม่น้ำโขงที่เลย

จากเหตุการณ์สารเคมีพลิกคว่ำ ทำให้กรดซัลฟิวริก ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ แขวงหลวงพระบางนั้นได้สอบถาม นางปราณี ชาติพหล ชาวบ้านห้วยหินสอ ติดกับประตูน้ำ ตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย ได้ให้ข้อมูลว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง แม่น้ำเลยจะไหลมาจากที่สูงจากอ่างเก็บน้ำหมานตอนบนตั้งอยู่บ้านห้วยกระทิง หมู่ที่ 1 ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย ไหลลงมารวมแม่น้ำเลยและไหลลงแม่น้ำโขง แต่ปัจจุบันมีโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำปิดกั้นแม่น้ำเลยไว้ได้แล้ว จึงไม่กังวลเรื่องสารพิษที่จะไหลเข้าสู่ทางแม่น้ำเลย ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบตามที่เป็นข่าว และในวันนี้ด้านเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้ทำการปล่อยน้ำทางประตูระบายน้ำ คาดว่าปล่อยน้ำเพื่อให้ลงไปเติมในแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย จากการสอบถามนายอุทัย บุตรพรหม ผู้ช่วยโฟร์แมนงานงานก่อสร้างประตูน้ำศรีสองรัก ตนเองพึ่งเห็นการปล่อยน้ำทางประตูระบายน้ำวันนี้วันแรก ซึ่งทุกๆวันไม่ได้ปล่อยน้ำและน่าจะเป็นการทดลองปล่อยน้ำของกรมชลประทาน เพื่อทดสอบระบบของประตูระบายน้ำ

สำหรับผู้เลี้ยงปลากระชัง อ.เชียงคาน ยังคงเฝ้าระวังสารเคมีปนเปื้อนในแม่น้ำโขง หวั่นกระทบปลากระชัง โดย นางสุปราณ  ชนะเพีย ชาวบ้านเลี้ยงปลาในกระชังและผู้ประกอบการร้านอาหารปลาแม่น้ำโขง บ้านคกคิ้ว ต.ปากตม อ.เชียงคาน เล่าว่า พื้นที่บริเวณบ้านคกคิ้ว เป็นพื้นที่แรกที่เป็นต้นน้ำโขงจาก สปป.ลาว ไหลมารวมกันที่สกายวอล์คเชียงคาน จะมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ซึ่งเป็นแม่น้ำสองสี ไหลลงมารวมกันก่อนไหลผ่านภาคอีสาน

ในส่วนของหน่วยงานราชการจะมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และสำนักงานประมงจังหวัดเลย ลงพื้นที่ทุกวันและได้ดำเนินการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำความเป็นกรดด่าง ได้ค่าเท่ากับ 8 ทั้งสองหน่วยงาน ถือว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยค่าระหว่าง 6-9 สัตว์น้ำและคนสามารถใช้น้ำได้โดยปลอดภัย และปลาที่เลี้ยงในกระชังก็ยังไม่ตาย ก็เลยคิดว่าน่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งตอนนี้

ซึ่งตอนแรกที่ได้ทราบข่าวก็มีความกังวลใจแต่พอเห็นปลาในกระชังไม่ตายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มาแจ้งผลทดสอบน้ำทุกวัน ในส่วนตนเองเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารปัจจุบันก็ไม่รับซื้อปลาจากแม่น้ำโขงมาประกอบอาหารให้ผู้บริโภค เนื่องจากกลัวจะมีสารปนเปื้อนในตัวปลาทำให้ผู้บริโภคอาจจะได้รับอันตรายและได้ซื้อปลาไว้ก่อนที่จะมีข่าวไว้เยอะแล้ว

ข่าว/ภาพ บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000