ชม ชิม ช้อป แชะ “ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำวัดโพธาราม” บ้านจรเข้สามพัน - ไทยเสรีนิวส์
ชม ชิม ช้อป แชะ “ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำวัดโพธาราม” บ้านจรเข้สามพัน

ชม ชิม ช้อป แชะ “ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำวัดโพธาราม” บ้านจรเข้สามพัน

ที่วัดโพธาราม ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิด ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำวัดโพธาราม บ้านจรเข้สามพัน โดยมี นางณัชชาภัทร อมรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นายดรณ์ สมิตะเกษตริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภออู่ทอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก

โครงการดังกล่าวดำเนินการโดย นักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 27 สถาบันพระปกเกล้า (กลุ่มบ้านบำรุงเมือง) ซึ่งต้องการพัฒนาพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำวัดโพธารามแห่งนี้  ตามหลักคิดสำคัญว่าด้วยเรื่องการใช้ “กลไกประชาธิปไตยด้วยพลเมืองท้องถิ่น” ซึ่งการพัฒนาชุมชนจะยั่งยืนอยู่ได้ต้องตั้งอยู่บนฐานของประชาธิปไตยที่มาจากการมีส่วนร่วมโดยคนท้องถิ่น

โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ช่วยสะท้อนให้เห็นจุดมุ่งหมายของประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ผ่านทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมทำงานร่วมกันได้ ทั้งระดับผู้กำหนดนโยบาย ภาคผู้นำชุมชน ประชาสังคม และกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ การส่งเสริมประชาธิปไตยระดับชุมชนจะมีคุณค่ามากขึ้น โดยชุมชนตระหนักและสร้างความเป็นเจ้าของ และเห็นประโยชน์ร่วม จนนำไปสู่การขยายโอกาสและสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ทำให้ชุมชนพัฒนาก้าวไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ประชาชน และสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก

ตลาดวัฒนธรรมริมน้ำวัดโพธาราม บ้านจรเข้สามพัน เปิดค้าขายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ มีพ่อค้าแม่ค้า นำสินค้า ของดีมีคุณภาพของชุมชน เช่น อาหารไทยพื้นถิ่น ของฝาก ของที่ระลึก ผ้าทอพื้นเมืองของชุมชนจรเข้สามพัน อุปกรณ์จักสานจากกลุ่มครู ผู้เกษียณอายุ ปลาเค็ม ปลานิล ปลาสลิดแดดเดียว ขนมจีน ข้าวจี่  ผัก ผลไม้ในพื้นที่ และ สินค้าอื่นๆอีกมากมายมาจำหน่าย  เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมกันนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเที่ยวชมซื้อสินค้าตลาดวัฒนธรรม ยังได้กราบขอพรหลวงปู่เปี้ยนพระเกจิชื่อดัง อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอโชคลาภจากจรเข้ยักษ์  ขนาดความยาว  11. 90 เมตร และผู้คนต่างมาขอโชคลาภ โดยการขัดถูฟันจรเข้ นับฟันจรเข้ หาเลขเด็ด แล้วนำไปเสี่ยงโชคสมหวังรีบทรัพย์กันไปแล้วหลายราย

ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000