“หมอชลน่าน” เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในระบบบริการ - ไทยเสรีนิวส์
“หมอชลน่าน” เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในระบบบริการ

“นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” รมว.สาธารณสุข เปิดอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ชื่นชมนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการระบบบริการ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 7 เมษายน 67 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวมอบนโยบาย และเป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโซ่พิสัย และผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรม

โรงพยาบาลโซ่พิสัย เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาดใหญ่ ขนาด 60 เตียง เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2528 ดูแลสุขภาพประชาชนอำเภอโซ่พิสัย จำนวน 71,600 คน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ย 500 รายต่อวัน หรือประมาณ 140,000 ครั้งต่อปี ผู้ป่วยในเฉลี่ย 750 รายต่อเดือน หรือประมาณ 11,500  รายต่อปี ทำให้อาคารผู้ป่วยในหญิงและอาคารบริจาคผู้ป่วยในตึกสงฆ์อาพาธ มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการ

ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลโซ่พิสัย จึงได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 25,367,888 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารบริการ ขนาด 30 เตียง ไว้รองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อเดือน มีนาคม พุทธศักราช 2566 ในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง โรงพยาบาลโซ่พิสัย ในวันนี้ มีพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโซ่พิสัย จำนวน 1,000 คน มาร่วมรับมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ โรงพยาบาลโซ่พิสัย ยังมีการพัฒนาระบบบริการอื่นๆ ทั้งการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน มินิธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยยาเสพติด หออภิบาลทารกแรกเกิด หน่วยฟอกเลือดด้วยไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง การดูแลผู้สูงอายุ ส่งยาให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน “อสม.เคลื่อนที่เร็ว” การแพทย์ปฐมภูมิ และโรงเรียนแพทย์ชุมชน ซึ่งเป็นการจัดบริการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล บึงกาฬ
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000