งานวัฒนธรรมไทดำตุ้มโฮมปี้น้องไต ประจำปี 2567 หนึ่งเดียวในอีสาน สืบทอดมานานกว่า 100 ปี - ไทยเสรีนิวส์
งานวัฒนธรรมไทดำตุ้มโฮมปี้น้องไต ประจำปี 2567 หนึ่งเดียวในอีสาน สืบทอดมานานกว่า 100 ปี

งานวัฒนธรรมไทดำตุ้มโฮมปี้น้องไต ประจำปี 2567 หนึ่งเดียวในอีสาน สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.67 ณ ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ บ้านนาป่าหนาด หมู่ 4 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมไทดำตุ้มโฮมปี้น้องไต ประจำปี 2567 มีนายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน  , นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย , นายจริยทา สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย นายธรรมนูญ ภาคธูป ผจก.การท่องเที่ยวพิเศษอย่างยั่งยืนเลย  ,หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ  ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว ชาวไทดำจากภูมิภาคต่าง ๆ และจาก ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน ร่วมงานจำนวนมาก

นางจิรวดี ศิลธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว  กล่าวว่า งานประเพณี “ตุ้มโฮมพี่น้องไต” จัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันจักรีหรือวันรำลึกพระมหากษัตราธิราชในราชวงศ์จักรี ถือเป็นศูนย์รวมใจเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องจากชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในรัชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ซึ่งในงานมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาวไทดำที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมไทดำ การแสดงของเยาวชนบ้านนาป่าหนาด การเดินแบบแต่งกายด้วยชุดไทดำ การละเล่นพื้นเมืองไทดำ การแสดงฟ้อนแคน การแสดงแซปาง การสาธิตอาหารพื้นเมืองไทดำ เช่น ซั่วไก่บ้าน จุ๊บผัก แจ่วตำ และข้าวผัดเกลือ และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองไทดำ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมไทดำได้ส่งต่อสู่รุ่นต่อได้สืบทอดให้ยั่งยืน

สำหรับชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาด เป็นชุมชนที่มีวิถีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเป็นเอกลักษณ์ ทั้งภาษา พูด ภาษาเขียน การแต่งกาย อาหาร การละเล่น เครื่องมือเครื่องใช้ และประเพณีดั่งเดิม ที่ยังคงอนุรักษ์ สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี ในปัจจุบันชุมชนบ้านนาป่าหนาด กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว

ข่าว/ภาพ บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000