ทีโอที ร่วมกับภาคีเครือข่าย เสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน รองรับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ - ไทยเสรีนิวส์
ทีโอที ร่วมกับภาคีเครือข่าย เสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน รองรับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่

ทีโอที จับมือ จ.ขอนแก่น ลง MOU โครงการ Smart Kids Code สร้างทักษะ Coding แปลงทุนทางวัฒนธรรมเป็นทุนเศรษฐกิจ ใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมให้ทันกับสถานการณ์ของสังคมโลก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ, นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน, นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยภาคีเครือขาย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Smart Kids Code จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2563

 

โครงการ Smart Kids Code เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน ได้ตกลงร่วมมือกัน.s,j ก่อให้เกิด Smart People บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบกัลยาณมิตรที่เติบโตไปพร้อมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ยั่งยืน

โดยการคัดเลือกเด็กมีความรู้พื้นฐานเรื่องรหัสคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งงานให้บอร์ดสมองกลทำงานตามคำสั่ง (Coding) มาอบรมเพิ่มความรู้และจัดการแข่งขันผ่านสื่อการเรียนการสอน Smart Robot และ Smart Drone ร่วมกับ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ที่จะนำประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการแปลงทุนทางวัฒนธรรมเป็นทุนเศรษฐกิจ โดยใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมให้ทันกับสถานการณ์ของสังคมโลก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000