กกต.เลย จัดเลือกตั้ง นายก อบต.จอมศรี เชิงสมานฉันท์ ผู้สมัครชิงตำแหน่ง 2 ราย - ไทยเสรีนิวส์
กกต.เลย จัดเลือกตั้ง นายก อบต.จอมศรี เชิงสมานฉันท์ ผู้สมัครชิงตำแหน่ง 2 ราย

กกต.เลย จัดเลือกตั้ง นายก อบต.จอมศรี เชิงสมานฉันท์ ผู้สมัครชิงตำแหน่ง 2 ราย

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อ.เชียงคาน  จ.เลย ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่  24  มีนาคม 2567 กำหนดรับสมัครในวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์  2567 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์ อายุ 45 ปี อดีตนายก อบต.จอมศรี และหมายเลข  2 นายซอม สุพร อายุ 64 ปี อดีตรอง นายก อบต.จอมศรี โดย กกต.เลย จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติระหว่างวันที่ 10-16 ก.พ.67  นี้

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 ณ ห้องประชุม อบต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย นายอนุกูล ศรีจันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นางรณิดา เสียงหวาน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นายนิรัติศัย นิลสาคู หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักและสามัคคี

ข่าว/บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000