มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม จัดประกวด “นางงามมรดกโลกบ้านเชียง” เฟ้นหานางงามสตาร์ออฟสยาม 2024 เพื่อถ่ายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม - ไทยเสรีนิวส์
มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม จัดประกวด “นางงามมรดกโลกบ้านเชียง” เฟ้นหานางงามสตาร์ออฟสยาม 2024 เพื่อถ่ายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม จัดประกวดนางงามมรดกโลกบ้านเชียง ปีแรก หนึ่งในกิจกรรมงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2567 เฟ้นหานางงามสตาร์ออฟสยาม 2024 เพื่อสืบสาน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และถ่ายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ที่เรียนดี ประพฤติดี คิดดีอย่างสร้างสรรค์ และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลดีเด่น และผู้นำดีเด่น ซึ่งได้แก่ กลุ่มศิลปินนักร้องหมอลำพื้นบ้านอีสาน จากหลากหลายสาขา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ เวทีกลางลานอเนกประสงค์ งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2567 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พลตรีหม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานองค์กรรวมใจไทยช่วยชาติ เป็นประธานเปิดงานการประกวดนางงามสตาร์ออฟสยาม 2024 มอบโล่และรางวัลเชิดชูเกียรติคุณ ให้บุคคลดีเด่น ผู้นำดีเด่นและองค์กรดีเด่น พร้อม มงกุฎ สายสะพายอันทรงเกียรติ ให้กับเหล่าสาวงามผู้ชนะเลิศในการประกวดนางงาม สตาร์ออฟสยาม 2024 โดยมี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ

ดร.กนกพรรณ จุลคำภา อดีตนางงามนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา Mrs. Interiational Qucen 1977 ในนามประธานมูลนิธิสตาร์ออฟสยาม และผู้อำนวยการจัดการประกวดฯ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2567 มีการมอบโล่และรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลดีเด่น และผู้นำดีเด่น ซึ่งได้แก่ กลุ่มศิลปินนักร้องหมอลำพื้นบ้านอีสาน จากหลากหลายสาขา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สืบสาน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และถ่ายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมด้านการลำ และการแสดงหมอลำ ให้คงอยู่คู่กับคนอีสานและคนไทยจนได้รับความภาคภูมิใจมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และผู้นำดีเด่น ที่จะได้รับโล่ รางวัลในวันนี้ได้แก่ นักการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นักการบริหารงานด้านธุรกิจการค้า, ผู้นำในการส่งเสริม เผยแผ่ทำนุบำรุงและจรรโลงพระพุทธศาสนา, ผู้นำชุมชน ,ผู้นำหมู่บ้าน รวมทั้งผู้นำการพัฒนาสตรีและเยาวชน

หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒนั จักรพันธุ์ ประธานองค์กรรวมใจไทยช่วยชาติ กล่าวว่า งานนี้นอกจากเฟ้นหาสาวงาม ทราบว่ายังมีนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ที่เรียนดี ประพฤติดี คิดดีอย่างสร้างสรรค์ ที่ได้รับคัดเลือกมาจากชุมชนและท้องถิ่น ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับทุนการศึกษา ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ได้มีบุคคลดีเด่นกลุ่มศิลปินนักร้องหมอลำพื้นบ้านอีสาน ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโล่รางวัลด้วย จึงขอชมเชยกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสืบสาน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และถ่ายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมด้านการร้องลำ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านอีสาน ให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

“ผมขอแสดงความยินดี ด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นอย่างยิ่ง ขอเป็นกำลังใจให้ผู้กระทำความดีงามทุกๆ คน ที่ได้สะสมความดี ความเสียสละ ความตั้งใจปฏิบัติตนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างสรรค์สังคม ร่วมพัฒนาชุมชน ให้น่าอยู่จนได้รับการพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดี นำไปสู่การได้รับโล่ รางวัลที่ทรงคุณค่า จากมูลนิธิสตาร์ออฟสยาม ขอให้เป็นบุคคลตัวอย่างแก่ทุกคนในสังคม และชุมชน ได้สืบสานต่อไป”
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000