ขนส่งเลย ปิดประมูลทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กธ มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 314 ราย เป็นเงินกว่า 4 ล. - ไทยเสรีนิวส์
ขนส่งเลย ปิดประมูลทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กธ มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 314 ราย เป็นเงินกว่า 4 ล.

ขนส่งเลย ปิดประมูลทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กธ มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 314 ราย เป็นเงินกว่า 4 ล.

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.67 ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปิดระบบการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเลย โดยมี นายมานพ อาสิงสมานันท์ ขนส่งจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้เข้าร่วมประมูล เข้าร่วมกิจกรรม

นายมานพ อาสิงสมานันท์ ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 301 หมายเลข ออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาพเท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด “กธ” “การงานรุ่งเรือง ธุรกิจรุ่งโรจน์” เป็นการประมูลครั้งที่ 7 ของจังหวัดเลย ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 314 ราย เป็นเงินจำนวน 4,050,000 บาท

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดเลยเป็นอย่างดี สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นำออกประมูลในครั้งนี้ จำนวน 301 หมายเลข หมวดอักษร กธ ซึ่งถือว่าเป็นอักษรที่มีความหมายที่ดี ก หมายถึง การงานรุ่งเรือง ธ หมายถึง ธุรกิจรุ่งโรจน์ นอกจากนี้ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนยังเป็นป้ายกราฟฟิกที่มีสีสันสวยงาม โดยได้นำสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย ความเป็นมา และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย กล่าวคือ มีภาพทิวเขาในจังหวัดเลย รูปผีตาโขน ผาหล่มสัก และใบเมเปิ้ล ที่มีสีสันสวยสดงดงามเป็นเอกลักษณ์ และสื่อความหมายให้เห็นความโดดเด่นของจังหวัดเลย

ในปีที่ผ่านมากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดต่อเนื่อง โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ – ส่งนักเรียน และยังจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ได้แก่ ขาเทียม แขนเทียม รถเข็นธรรมดา รถนั่งไฟฟ้า เตียงนอน ๓ ไก เป็นต้น พร้อมที่นอนกันแผลกดทับ ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้ได้รับ 47 ราย เป็นเงิน 3,829,500 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้ได้รับ 12 ราย เป็นเงิน 831,500 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้ได้รับ 67 ราย เป็นเงิน 5,076,000 บาท
ข่าว/บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000