“วันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก” กระตุ้นยอดขายผลไม้พื้นบ้าน อ.สวรรคโลก - ไทยเสรีนิวส์
“วันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก” กระตุ้นยอดขายผลไม้พื้นบ้าน อ.สวรรคโลก

“วันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก” กระตุ้นยอดขายผลไม้พื้นบ้าน อ.สวรรคโลก

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2567 ณ ห้องประชุม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานการประชุม การจัดงานวันหมากม่วง หมากปราง และของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน โดยทั้งนี้ได้มีวาระการประชุมสรุปแผนงานที่จะจัดภายในงานอาทิ ขบวนแห่โชว์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอสวรรคโลก เช่น มะปราง มะม่วง ฯลฯ

พิธีเปิดงาน ผังขบวน กำหนดการประกวดธิดาชาวสวน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น การประกวด TO BE NUMBER ONE การประกวดแข่งขันร้องเพลงของเยาวชน และสินค้าผลิตผลทางการเกษตร และการแสดงบนเวทีกลาง พร้อมศิลปินที่จะมาทำการแสดงภายในงาน การรักษาความปลอดภัย การจราจร จากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครองของอำเภอ

ซึ่งทั้งนี้ก็มีข้อสรุปการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยให้เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่และเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยว และของดีของสวรรคโลกอีกทางหนึ่งโดย กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 6 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000