ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจความพร้อมรบ พัฒนาขีดความสามารถกำลังพล ร.151 - ไทยเสรีนิวส์
ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจความพร้อมรบ พัฒนาขีดความสามารถกำลังพล ร.151

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจความพร้อมรบ พัฒนาขีดความสามารถกำลังพล ร.151

วันที่ 9 ก.พ.67 ที่หน้าลานฝึกกองร้อยอาวุธเบาที่ 3 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเดินทางไกล ของกำลังพลกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่ 151 กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 151 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่151 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่151 ประจำปี 2567 พร้อมทั้งให้โอวาทแนะนำแนวทางการปฏิบัติในการฝึก เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการรบตามหลักของทหารราบ โดยมี พ.อ.กำธร ศรีเกตุ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 พ.อ.เอกพล เลขนอก รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 และ พ.อ.จิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 ได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้

ซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นการตรวจสอบ ประเมินความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสารของหน่วย ตลอดจนความรู้ความสามารถของกำลังพลในแต่ละตำแหน่ง ให้มีความพร้อมและความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติการรบได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และทุกรูปแบบ อย่างเต็มขีดความสามารถ รองรับภารกิจของกองทัพบกได้อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป โดยการตรวจความพร้อมรบในครั้งนี้

ในการนี้มีการแสดงขีดความสามารถของกำลังพล 5 ชุด ประกอบด้วย 1.การปฎิบัติการต่อต้านการซุ่มโจมตี 2.การตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 81 มม. 3.การตั้งเสาอากาศ โออี254 4.การตั้งยิงปืนกล และ 5.การส่งกลับทางสายแพทย์ทางอากาศยาน ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของผู้บังคับบัญชาในขีดความสามารถของกำลังพลแต่ละหน่วย

ข่าว/ซาการียา/จ.นราธิวาส
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000