“BEYONG FOOD EXPO 2024” กระหึ่มอีกครั้งกว่า 150 บริษัท ร่วมเปิดบูธยกระดับสินค้าไทยขยายปีกไปตลาดนานาชาติ คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล. - ไทยเสรีนิวส์
“BEYONG FOOD EXPO 2024” กระหึ่มอีกครั้งกว่า 150 บริษัท ร่วมเปิดบูธยกระดับสินค้าไทยขยายปีกไปตลาดนานาชาติ คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล.

กว่า 150 บริษัท ร่วมงานแสดงอาหาร สินค้า และเครื่องดื่ม เทคโนโลยี แห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร สร้างเศรษฐกิจให้กับเมือง ส่งผลกระทบยกระดับ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ยกระดับงานนี้ให้ไปสู่ภูมิภาค และก้าวสู่อินเตอร์เนชั่นแนล งานมีวันที่ 19-22 ก.ย.2567 ที่ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567 ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมแถลงข่าว BEYONG FOOD EXPO 2024 โดยมี นางสาวเพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการโครงการ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น ,นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ,นายอดิศักดิ์ จองศิริกล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,นายภาคภูมิ พัฒนเศษฐานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,ดร.พงศ์พันธ์ สรัทธาทิพย์ รองประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดขอนแก่น ,นางศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น และเชฟไพศาล ชีวินศิริวัฒน์ เจ้าของร้านอาหารแก่น ภายใต้การบริหาร ของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 งานแสดงสินค้าด้านอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยี ต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม Taste for Tomorrow

เพื่อเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยยกระดับให้สินค้าของไทยให้เลอค่า โดยร่วมพบปะกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการอาหาร ต่อยอดขยายธุรกิจกับผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS อันได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน-กวางสี พร้อมขยายปีกไปยังตลาดนานาชาติ โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2567 ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 ราย

งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 เป็นงานแสดงสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีครั้งที่ 2 โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมกอบการกว่า 150 บริษัทและแบรนด์ มาร่วมจัดแสดงสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากเนื้อแปรรูป อาหารแช่แข็ง ขนมและของหวาน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมไปถึงเทคโนโลยีในการผลิต บรรจุและแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ สัมมนาเชิงวิซาการและเชิงธุรกิจ เวิร์กช็อป การประกวด และการแช่งขันด้านอาหารและเครื่องดื่ม

นางสาวเพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการโครงการ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น เปิดเผยว่า แนวโน้มของตลาดอาหารแห่งอนาคตจะมีอัตราการเติบโตถึง 12.11% ภายในปี 2571 และอาหารแห่งอนาคตของโลกจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 3.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ผนวกกับประเทศไทยที่เป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก ในปี 2566 ปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ จากอันดับที่ 15 ของโลกในปี 2565 ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร โดยจัดงาน BEYOND FOOD EXPO ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแฟลตฟอร์มที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทยได้เชื่อมโยงกับนักธุรกิจจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ หรือ GMS ผ่านกิจกรรมภายในงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

ด้าน นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การสนับสนุนงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 อยู่ภายใต้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ (Domestic Exhibition) โดยทีเส็บ สนับสนุนในเรื่องกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ให้คำปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้าให้ได้มาตรฐาน ดึงดูดผู้เข้าชมงานจากเมืองรอบข้าง อีกทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นการจัดงานในรูปแบบมาตรฐานที่เรียกว่า B2B โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 5,000 ราย และมีมูลค่าซื้อขายภายในงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท”

สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มที่สนใจต่อยอดธุรกิจ หาโอกาสทางการค้าพร้อมกับสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 พร้อมแล้วที่จะเป็นเวทีการค้าที่จะเชื่อมโยงทุกองค์ภาคีด้านอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมสู่การขยายตลาดในระดับโลกต่อไป โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2567 ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุม และแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000