ปปท.เขต 6 ร่วมกับ กอ.รมน.สุโขทัย เข้มลงพื้นที่ตรวจถนนทั้ง อบต.และ เทศบาล - ไทยเสรีนิวส์
ปปท.เขต 6 ร่วมกับ กอ.รมน.สุโขทัย เข้มลงพื้นที่ตรวจถนนทั้ง อบต.และ เทศบาล

ปปท.เขต 6 ร่วมกับ กอ.รมน.สุโขทัย เข้มลงพื้นที่ตรวจถนนทั้ง อบต.และ เทศบาล

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.67 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นายสุภาพ ศิริ ผอ.สนง.ปปท.เขต 6 พร้อม นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันการทุจริตในภาครัฐ นายนราวิชญ์ สิทธิโชค นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ปปท.เขต 6 ได้ขอความร่วมมือจาก พันเอก เฉลิม สีเจริญ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.สุโขทัย (ท.) พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่จาก ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย และ  ดร.โกวิทย์ ทรงคุณ กรรมการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (สปท.ป.ป.ท.) พร้อมคณะกรรมการฯ

เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 โครงการดังนี้  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมน้ำยม ม.6 บ้านเกาะน้อย และ ม.8 บ้านปางถ่าน ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.13 บ.คลองโพธิ์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

โดยทั้งนี้ได้มีการประชุมทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ อบต.และเทศบาล เพื่อชี้แนะแนวทาง และแนะนำในการใช้งบประมาณของแผ่นดินให้คุ้มค่า และการลงปฏิบัติงานตรวจรับงานให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง ในการเป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นเจ้าหน้าที่ลงตรวจงาน เพื่อป้องกันการทุจริตงบประมาณแผ่นดิน ใช้เงินให้คุ้มค่ากับภาษีที่ประชาชนได้เสียมาด้วย ได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลเป็นอย่างดี

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000