“สนธิรัตน์” วางศิลาฤกษ์สร้างคลังน้ำมันบ้านไผ่ กระตุ้นเศรษฐกิจอีสาน สร้างความมั่นคงพลังงาน - ไทยเสรีนิวส์
“สนธิรัตน์” วางศิลาฤกษ์สร้างคลังน้ำมันบ้านไผ่ กระตุ้นเศรษฐกิจอีสาน สร้างความมั่นคงพลังงาน

“สนธิรัตน์” วางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันขนาด 140 ล้านลิตร ที่อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น แล้วเสร็จปลายปี 64 คาดลดขนส่งน้ำมันทางรถลงกว่า 200,000 เที่ยวต่อปี กระตุ้นเศรษฐกิจอีสาน สร้างความมั่นคงพลังงาน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย พลโท ธัญญา  เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน  นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายกัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารบริษัท ทีพีเอ็น ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างคลังน้ำมันบ้านไผ่ คลังน้ำมัน บริษัทไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  ณ  สถานที่ก่อสร้างคลังน้ำมัน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับ โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด มีระยะทางทั้งสิ้น 342 กิโลเมตร ผ่าน 70 ตำบล 22 อำเภอ 5 จังหวัด เริ่มจากอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มาสิ้นสุดที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และมีการก่อสร้างคลังน้ำมันปลายทางที่อำเภอบ้านไผ่ ขนาด 140 ล้านลิตร ซึ่งเมื่อระบบแล้วเสร็จตามกำหนดการประมาณไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการขนส่งน้ำมันทางรถบรรทุกลงไปจำนวน 200,000 เที่ยวต่อปี คิดเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งได้กว่า 21 ล้านลิตรต่อปี

ที่สำคัญ คลังน้ำมันแห่งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบและประชาชนในท้องถิ่นจากการสร้างงานให้แก่พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างงานจากบริษัทฯ โดยตรงแล้ว ยังจะเพิ่มโอกาสของการสร้างงานสร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องอื่นๆ อีกมากมาย จึงนับเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยตรงและยังส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันของประเทศ ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการขนส่ง ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุรวมถึงแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นโครงการฯ สำคัญที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ในการวางศิลาฤกษ์ดังกล่าวนี้ ยังได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันขอนแก่นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การลงนามในท่อส่งน้ำมัน เส้นแรกที่จะใช้ในการส่งน้ำมันส่วนต่อขยายจากคลังน้ำมันสระบุรี มายังคลังน้ำมันขอนแก่น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า พิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการดำเนินงานด้านพลังงานเพื่ออนาคต หลังจากที่บริษัท ได้ดำเนินการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่ต้องการให้ทั้งภาครัฐหรือเอกชนขยายท่อส่งน้ำมันไปยังระดับภูมิภาคมากขึ้น เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ลดต้นทุนการขนส่ง ทำให้ราคาน้ำมันในภูมิภาคใกล้เคียงกับราคาน้ำมันในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการจราจรรวมถึงลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนจากการขนส่งด้วยรถยนต์ พร้อมทั้งการลดปริมาณการปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาในระดับชาติ

“กระทรวงพลังงานจึงได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินการขนส่งน้ำมันทางท่อในภูมิภาคสำคัญๆ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงสู้ภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อต้องการยกระดับไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศอาเซียน” 

ขอบคุณ มทบ.23 ข่าว/ภาพ
ป้ายกำกับ:,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000