ผลงานเยี่ยมคือรางวัล!!! “วินัย ทองทัพ” กำนันตำบลพระลับ อ.เมืองขอนแก่น รับการตรวจประเมินผลงานกำนันแหนบทองคำ ปี 63 - ไทยเสรีนิวส์
ผลงานเยี่ยมคือรางวัล!!! “วินัย ทองทัพ” กำนันตำบลพระลับ อ.เมืองขอนแก่น รับการตรวจประเมินผลงานกำนันแหนบทองคำ ปี 63

ผลงานเยี่ยมคือรางวัล!!! “วินัย ทองทัพ” กำนันตำบลพระลับ อ.เมืองขอนแก่น รับการตรวจประเมินผลงานกำนันยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ปี 2563

วันที่ 3 ก.พ. 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ 19 พอเพียง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายพันธุ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงานกำนัน นายวินัย ทองทัพ กำนันตำบลพระลับ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน ร่วมงาน

   

นายพันธุ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) เป็นประจำทุกปี หลักการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม วัดจากบทบาทหน้าที่การทำงาน ตลอดทั้งปี ทั้งหมด 6 ด้าน มี 1.ด้านการอำนวยการ  2.ด้านปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อย 3.ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน  4.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 5.ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม และ สาธารณสุข 6. ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม  และ อื่นๆ  ให้คณะกรรมการที่มาประเมินผลงานได้พิจารณาคัดเลือก

 

ทั้งนี้ อำเภอเมืองขอนแก่น ได้ ส่ง นายวินัย  ทองทัพ กำนันตำบลพระลับ ประกวดกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2563 โดยมี นายพันธุ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน คณะกรรมการ และมีคณะกรรมการ ฯ ประกอบด้วย นายชัชวาล ก้านจักร จ่าจังหวัดขอนแก่น, นายประยุทธ ชาญนุวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสมบูรณ์ สุดวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายศิริศักดิ์ ภิญโญภานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ,

พ.ต.อ.สงวนศักดิ์ รักษาเคน ผกก. กลุ่มงาน (สอบสวน) ภ.จังหวัดขอนแก่น, นายไพทูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางปิยะดา สิงห์สาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

    

สำหรับ นายวินัย ทองทัพ กำนันตำบลพระลับ เป็นกำนัน ที่มีบทบาท นำผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านของตำบลพระลับ ร่วมใจกันลงชื่องดเหล้า ตลอด 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา เพื่อทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งการจัดตั้งชมรม อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้าประจำหมู่บ้าน และจัดตั้งชมรมเด็กเยาวชนหมู่บ้าน จัดทำแผนงานโครงการฯแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ ยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาให้เป็นกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจประจำหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลพระลับ ให้ห่างไกลจากเหล้าบุหรี่ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ รวมทั้งมีบทบาทในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในตำบลพระลับ เป็นที่รักใคร่ของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่

    
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000