1 ปี มีครั้งเดียว !! ไปดู.! กุ้งเดินขบวน !! - ไทยเสรีนิวส์
1 ปี มีครั้งเดียว !! ไปดู.! กุ้งเดินขบวน !!

1 ปี มีครั้งเดียว !! ไปดู.! กุ้งเดินขบวน !! ที่ น้ำตกแก่งลำดวน เมืองอุบลฯ


น้ำตกแก่งลำดวน ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองขอน หมู่ที่ 5 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี อยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งน้ำตกแห่งนี้มีความสวยงามของแก่งหิน และรูหินมีความใสสะอาดของลำน้ำลำโดมใหญ่ สามารถเล่นน้ำตกได้เกือบทั้งปี ยกเว้นช่วงกุ้งเดินขบวน เนื่องจากจะมีน้ำมากและกระแสน้ำเชี่ยว จุดเด่นของน้ำตกแก่งลำดวน คือเป็นแก่งหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีเกาะแก่งที่สวยงามกลางลำโดมใหญ่ถึง 3 เกาะ และสิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจในการมาเยือนน้ำตกหรือแก่งลำดวนแห่งนี้ ก็คือมีโอกาสได้ยล การเดินขบวนของกุ้งฝอยนับล้านตัว เป็นประจำทุกๆปี


และ ในปี พ.ศ.2562 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี และ องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ได้จัดเทศกาลชมปรากฏการณ์ ”กุ้งเดินขบวน” ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2562 โดยในแต่ละวันเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลา 8.00-22.00 น. ณ ลานพันรูบริเวณน้ำตกแก่งลำดวน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี รวมระยะเวลา 30 วัน และ มีพิธีเปิดงานเทศกาลดังกล่าว อย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ แก่งลำดวน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี โดยมีนางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางวาสนา ไหมพรหม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ และมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน นางวาสนา คำโส นายก อบต.โดมประดิษฐ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวอีกมากมาย ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอน้ำยืน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงนิเวศ และ เพื่อให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นศูนย์กลางรองรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (AEC) ต่อไปในอนาคต และในปีนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน และ ชุมชนต่างๆ การแสดงดนตรีสื่อความหมาย การแสดงของนักเรียน กิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวสองแผ่นดิน ยลถิ่น กุ้งเดินขบวน และ การแข่งขันการออกแบบชุดแฟนซีมาสคอด กุ้งเดินขบวน ฯลฯ เป็นต้น


นางวาสนา ไหมพรหม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีคนปัจจุบัน เปิดเผยว่า กุ้งเดินขบวน (Parading Shrimp) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีกุ้งจำนวนมากมายมหาศาล ได้พร้อมใจ กันขึ้นมาเดินบนลานหินบริเวณแก่งลำดวน เดินทวนกระแสน้ำลำโดมใหญ่ที่ไหลเชี่ยวกรากในช่วงฤดูฝนระหว่าง เดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี กุ้งเหล่านี้จำเป็นต้องขึ้นมาเดินบนบก เพื่อหลบหลีกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว จึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ และสวยงามตระการตาน่าดูชมยิ่งนัก ซึ่งมักจะพบปรากฏารณ์นี้ใน ช่วงเวลากลางคืน สำหรับกุ้งที่มาเดินขบวนในบริเวณแก่งลำดวนนี้ คือ กุ้งฝอย ซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก มักอยู่รวมกันเป็นฝูง อาศัยตามผิวน้ำริมตลิ่ง แหล่งน้ำต่างๆ ชอบกินจุลินทรีย์และสัตว์น้ำขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 2-7 ซม.
นางวาสนา ไหมพรหม กล่าวอีกว่า สาเหตุที่กุ้งมาเดินขบวน เพราะว่า บริเวณแก่งลำดวน มีลักษณะเป็นแก่งหินเป็นลานกว้าง ในภาษาพื้นถิ่นเรียกว่า “พลาญหิน” ในช่วงฤดูน้ำหลาก แก่งลำดวนจะมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ด้วยเหตุนี้ เหล่าบรรดากุ้งก้ามขนจึงได้พร้อมใจกันขึ้นมาเดินทวน กระแสน้ำบนลานหิน เพื่อหลบหลีกกระแสน้ำอันไหลเชี่ยว ต่างพากันเดินทวนกระแสน้ำมุ่งหน้าสู่พื้นที่แหล่งต้นน้ำลำโดมใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งกุ้งเหล่านี้ต่างพากันเดินทวนกระแสน้ำ มุ่งหน้าสู่พื้นที่แหล่งต้นน้ำลำโดมใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคระหว่างทางมากมาย เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ และภารกิจนี้ยังเป็นความลับของธรรมชาติที่รอให้เราเข้าไปค้นหา


ปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน จะพบในช่วงฤดูฝน ในเวลากลางคืน ระหว่างเดือนสิงหาคม ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ส่วนคืนไหนจะมาเดินมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติ ฤดูกาล และปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในบริเวณต้น น้ำลำโดมใหญ่ ถ้าปริมาณน้ำฝนมาก กระแสน้ำแรง ก็จะพบกุ้งเดินขบวนเป็นจำนวนมาก หากปริมาณน้ำฝนน้อย กระแสน้ำไม่ค่อยแรง กุ้งก็จะขึ้นมาเดินน้อยหรือไม่ขึ้นมาเดินบนบก ดังนั้นจึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบ เห็นได้ยาก เป็นเรื่องที่เกิดจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ตรงจุดนี้จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง ควรสอบถาม รายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ฯ ก่อนเดินทาง เพื่อจะได้มีโอกาสในการชมปรากกฏการณ์กุ้งเดินขบวน
นางสาววาสนา ไหมพรหม บอกอีกว่า ในการเข้าชมกุ้งเดินขบวน นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติดังนี้ 1. ควรดูอย่างระมัดระวัง ไม่เหยียบ จับ หรือสัมผัสตัวกุ้ง 2.พื้นที่เป็นลานหินมีความลื่น และกระแสน้ำไหลเชี่ยว ควรแต่งกายให้รัดกุมและเหมาะสม 3.ไม่นำอาหาร เครื่องดื่มลงไปรับประทานขณะเที่ยวชม 4. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและรบกวนสัตว์ในพื้นที่ 5.ระวังสิ่งของตกน้ำ ควรเก็บทรัพย์สินมีค่าให้เรียบร้อย 6.ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่อาจจะพบในพื้นที่ 7.ไม่ใช้ไฟฉายที่มีความสว่างแรงเกินไป และไม่ส่องไปที่ตัวกุ้งเป็นระยะเวลานาน 8.ไม่เดินออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ 9.ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด สำหรับอุปกรณ์ในการชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน ประกอบไปด้วย1.ไฟฉายส่องสว่าง 2.อุปกรณ์กันฝน (กรณีฝนตก)
หากนักท่องเที่ยวต้องการไปเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของกุ้งเดินขบวน สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดต่างๆล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี ตู้ ปณ 3 อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260 หรือโทรศัพท์ 045-410040 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน โทร.045-371089 และ 045- 371442

ขอบคุณ ข้อมูล/ภาพ จาก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี
กิตติภณ เรืองแสน อุบลราชธานี รายงาน
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000