รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบบ้านพอเพียงหลังแรกในจังหวัดอุบลฯ - ไทยเสรีนิวส์
รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบบ้านพอเพียงหลังแรกในจังหวัดอุบลฯ

รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบบ้านพอเพียงหลังแรกในจังหวัดอุบลฯ


วันที่ 1 ก.พ. 63 ที่ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการมอบบ้านพอเพียงชนบทหลังแรกในจังหวัดอุบลราชธานี (จากทั้งหมด 213 หลัง) ให้แก่ครอบครัวนางหนูจันทร์ เกาะแก้ว ชาวบ้านตำบลไร่ใต้ ซึ่งมีฐานะยากจน พร้อมทั้ง มอบป้ายโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2563 จำนวน 213 หลังคาเรือน ให้แก่ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี และมอบบ้านเพียงพอเพียงชนบท จำนวน 3 หลัง รวมทั้งมอบงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 4 หลัง งบประมาณซ่อมแซมบ้านคนพิการ 2 หลัง งบประมาณปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ “ส่งความสุข ลดทุกข์ปรับโถ” (ซ่อมแซมห้องสุขา) 1 หลัง และเงินสงเคราะห์ครอบครัว 8 ครอบครัว


นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ 2563 ด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ “บ้านพอเพียงชนบท” จำนวน 11,500 ครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเรือนของครอบครัวที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม มีสภาพไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง และไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย โดย พอช. จะสนับสนุนงบประมาณให้ครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน 19,000 บาท ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่ทุกภูมิภาค แยกเป็น 1) ภาคเหนือ 2,200 ครัวเรือน 2) ภาคอีสาน 2,700 ครัวเรือน 3) ภาคกลางและตะวันตก 2,200 ครัวเรือน 4) กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก 2,200 ครัวเรือน และ 5) ภาคใต้ 2,200 ครัวเรือน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 218,500,000 บาท


สำหรับในวันนี้ (1 ก.พ. 63) ได้มีการมอบบ้านพอเพียงชนบทหลังแรกในจังหวัดอุบลราชธานี (จากทั้งหมด 213 หลัง) ให้แก่ครอบครัวนางหนูจันทร์ เกาะแก้ว ชาวบ้านตำบลไร่ใต้ ซึ่งมีฐานะยากจนและสภาพบ้านเดิมเป็นเพิงไม้เก่าผุพัง โดยชุมชนและทหารจากมณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยกันสร้างบ้านใหม่ขนาด 4X6 ตารางเมตร ด้วยโครงสร้างเป็นปูนและไม้ ก่อด้วยอิฐบล็อค เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 25 – 30 ม.ค. 63 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 6 วัน นอกจากนี้ ยังมีการมอบป้ายบ้านพอเพียงชนบท ปี 2563 จำนวน 213 หลังคาเรือน ให้แก่ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี และมอบบ้านเพียงพอเพียงชนบท จำนวน 3 หลัง รวมทั้งมอบงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 4 หลัง งบประมาณซ่อมแซมบ้านคนพิการ 2 หลัง งบประมาณปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ “ส่งความสุข ลดทุกข์ปรับโถ” (ซ่อมแซมห้องสุขา) 1 หลัง และเงินสงเคราะห์ครอบครัว 8 ครอบครัว
นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ โครงการบ้านพอเพียงชนบท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ปัจจุบัน (มกราคม 2563) ดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จ รวม 39,194 ครัวเรือน ในพื้นที่ 2,391 ตำบล ใช้งบประมาณ 713 ล้านบาทเศษ ส่วนในปี 2563 จำนวน 11,500 ครัวเรือน ใช้งบประมาณ 218.5 ล้านบาท และตามแผนงานคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายนนี้

ทีมข่าวภูมิภาค / รายงาน.
ป้ายกำกับ:, ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000