ศรีสะเกษ เปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 ที่บริเวณลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 สนามที่ 2 โดยมี นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำนักกีฬาเรือพายให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายรัฐวิทย์ กล่าวว่า สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 8 ซึ่งในปี 2562 นี้ จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-15 ก.ย. นี้ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ


ซึ่งได้กำหนดจัดการแข่งขัน 4 ประเภท คือ เรือกรรเชียงสากล หรือ Rowing เรือแคนูคยัคแบบ Canoe Spint เรือยาวมังกร หรือ Dragon Boat 10 ฝีพาย และเรือยาวประเพณี Traditional Boat 5 ฝีพาย ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 817 คน โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน ระบบรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาทำหน้าที่ผู้ตัดสิน เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรม สนุกสนานและปลอดภัย


ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือพายของประเทศไทย ซึ่งเป็นกีฬาเชิงอนุรักษ์ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ต่างๆหันมาเล่นกีฬาเรือพายเพื่อความเป็นเลิศ สรรหาสร้างนักกีฬาช้างเผือก ตลอดจนสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำ ตลอดจนความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ศิริเกษ หมายสุข จ.ศรีสะเกษ
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000