ปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการผลิตไข่ ของมดแดง บางวันชาวบ้านสามารถแหย่ไข่มดแดงได้แค่ขีดเดียว - ไทยเสรีนิวส์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000