สพม.เขต 21 ประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพม.เขต 21 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา 2562


วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 นายนิธิศ ภู่ชัย ประธานสำนักติดตามฯ สพฐ. พร้อมด้วย นางศิริพร สาตยศ กรรมการ และ นายชนัฐชัย ตาควัน คณะกรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาตรวจติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายของ สพฐ. และจุดเน้นด้านประสิทธิภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21


สำหรับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อน กลยุทธ์ตามนโยบายของ สพฐ. ในจุดเน้นด้านประสิทธิภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เชิงประจักษ์ หรือภาคสนาม(Site Visit)


โดยการประชุมรับฟังการชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพทางการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ร่องรอยการดำเนินงานและตอบซักถามจากคณะติดตาม สพฐ. โดยมีประธานสหวิทยาเขต 10 สหวิทยาเขต ผอ.กลุ่ม หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการประเมินอย่างพร้อมเพียง.


ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย
087-8627979
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000