5 เสือแรงงานหนองคาย สนธิกำลังกับภาคีเครือข่ายตรวจป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและภารกิจตามกฎหมายแรงงานใน 5 สถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

5 เสือแรงงานหนองคาย สนธิกำลังกับภาคีเครือข่ายตรวจป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและภารกิจตามกฎหมายแรงงานใน 5 สถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

วันที่ 23 มกราคม 2563  นางวรรณกานต์ ขาวลาภ  แรงงานจังหวัดหนองคาย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ,ผู้แทนจัดหางานจังหวัดหนองคาย ,ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย และมีหน่วยงานที่ไปร่วมตรวจสถานประกอบการ (สปก.) ในครั้งนี้  ได้แก่ กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย และ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย  รวม 16 คน ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1.โรงเชือดไก่สมรัตน์  ประกอบกิจการ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์  มีลูกจ้างทั้งหมด 7 คน เป็นคนไทย 3 คน (ชาย 1 คน, หญิง 2 คน) เป็นคนลาว 4 คน (ชาย 4 คน)

2.เฟรม-แฟงฟาร์ม ประกอบกิจการ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนไก่มีลูกจ้างทั้งหมด 7 คน เป็นคนไทย 1 คน (ชาย 1 คน) เป็นคนลาว 6 คน (ชาย 3 คน , หญิง 3 คน)

3.ศิริกร ประกอบกิจการ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่ (เล็บมือนาง) มีลูกจ้างทั้งหมด

12 คน เป็นคนลาว 12 คน (ชาย 6 คน , หญิง 6 คน)

4.วัฒการณ์ชิ้นส่วนไก่ ประกอบกิจการ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่ (เล็บมือนาง)

มีลูกจ้างทั้งหมด 6 คน มีลูกจ้างเป็นคนลาว 6 คน (ชาย 3 คน , หญิง 3 คน)

5.นงลักษณ์ขายำ ประกอบ กิจการ  แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่ (เล็บมือนาง) มีลูกจ้างทั้งหมด 8 คน เป็นคนลาว 8 คน (ชาย 4 คน , หญิง 4 คน)

ผลจากการตรวจพบว่าลูกจ้างในสถานประกอบการรวมทั้งหมด 40 คน จำแนกเป็นคนไทย 4 คน (ชาย 2 คน, หญิง 2 คน) เป็นคนลาว 36 คน (ชาย 20 คน หญิง 16 คน)

ในการตรวจครั้งนี้ พบว่ามีสถานประกอบการ 5 แห่ง ที่จ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดหนองคายที่กำหนดไว้ในกฎหมาย คือวันละ 325 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  นอกจากนี้ยังพบว่านายจ้างยังมีการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างไม่ครบทุกคนจำนวน 4 แห่ง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคายจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแรงงานให้แก่นายจ้างทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป.

ภัทรวินทร์ ลีปาน

หนองคาย
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000