อุบลฯลุงตู่ เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯลุงตู่ เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อุบลฯลุงตู่ เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายก(ลุงตู่) บอกคนอุบลฯ หลังน้ำลด รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว แต่ต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่าและประหยัด พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ จ.อุบลฯ

วันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาล ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย มอบถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุด พร้อมเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง 25 อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน 27,176 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 442,364 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัด สำหรับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีพบประชาชนในวันนี้ เป็นอำเภอที่ประสบภาวะน้ำท่วมหนัก เนื่องจากรับมวลน้ำจากลุ่มน้ำชี ลำน้ำเซบาย ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี และทุกพระองค์ ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย โดยได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือ และโรงครัวพระราชทาน ซึ่งตนเองตั้งใจเดินทางมาในวันนี้ว่า มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนอุบลราชธานีและห่วงทุกจังหวัด ทั้ง 32 จังหวัด และมาติดตามการแก้ปัญหาทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ในช่วงน้ำท่วม และการเยียวยา หลังน้ำลด ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว แต่ต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่าและประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีการวางแผนแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบโดยมี (สทนช) เป็นหน่วยงานหลัก ในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การนำน้ำลงเขื่อน เชื่อมโยงระบบน้ำทั้งแม่น้ำ คูคลอง แม่น้ำสาขาทำคู่กัน ทั้งการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำรวมทั้งการทำแก้มลิง หากเป็นพื้นที่ของประชาชน ก็ต้องหาทางเจรจาและชดเชย ทั้งนี้เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในหน้าแล้ง โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค จะต้องทั่วถึงทุกพื้นที่ นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยเกษตรกรที่ประสบราคาพืชผล ขอให้เข้าใจว่าราคาสินค้าเกษตรเป็นไปตามกลไกความต้องการของตลาดโลก แต่รัฐบาลมีมาตรการต่างเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ เช่นเกษตรแปลงใหญ่ การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงใช้สารเคมี รวมทั้งเดินหน้าหาตลาดเพิ่มเติมทั้ง ยุโรป เอเชีย และอาเซียน


โลกกำลังเผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่กระทบอาชีพ และชีวิต เราต้องเรียนรู้ใช้ประโยชน์ อาทิ การค้าออนไลน์ ซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันทั้งรัฐบาลและประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศ ทุกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ต่างก็ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต้องเป็นระเบียบ วันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันการเงิน หน่วยราชการ จิตอาสา โรงครัวพระราชทาน มาร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้ลงเดินสำรวจถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 ขอนแก่น-อุบลราชธานีช่วงถนนแจ้งสนิทจากอุบลราชธานี-ยโสธร ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1.50 เมตร ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับเจ้าหน้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000