แถลงข่าวงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 63 “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ”

คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” เน้นเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี AI  การใช้โดรนทางการเกษตร การใช้ Application เพื่อเกษตรกรไทย

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดยมี รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. คุณวีระศักดิ์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น คุณวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ คุณกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ และคุณสนิทพิมพ์ สิมมาทัน ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ต่อเนื่องมาซึ่งครั้งนี้นับเป็นปีที่ 30 ทั้งยังเป็นการร่วมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคมของทุกปี โดยในปีนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับงานวันเกษตรภาคอีสาน ถือว่าเป็นต้นแบบการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สถานประกอบการด้านจักรกลการเกษตร และหน่วยงานภาคเอกชน ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลทางด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตร ภายใต้คำขวัญการจัดงานที่ว่า “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ”

ภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรม ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจากภาครัฐและเอกชน เช่น เทคโนโลยี AI  การจัดแสดงโดรนทางการเกษตร การใช้ Application เพื่อเกษตรกรไทย นอกจากนี้ยังส่งเสริมนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม ส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร และให้เยาวชนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ และเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตร

การจัดนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงาน การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานความก้าวหน้าจากภาคเอกชน การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง การประกวดพืชและสัตว์

จากการประเมินผลการจัดงานในปี 2562 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน 540,834 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 600 ล้านบาท  ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดียิ่ง

ข่าว/ภาพ วารุณีย์ บัวมาตย์
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000