“หลวงพ่ออินทร์ถวาย”อวยพรปีใหม่คนไทย - ไทยเสรีนิวส์
“หลวงพ่ออินทร์ถวาย”อวยพรปีใหม่คนไทย

“หลวงพ่ออินทร์ถวาย”อวยพรปีใหม่คนไทย

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อวยพรปีใหม่ ให้กับคนไทยทุกคนว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 ขอให้คนไทยทุกคนปรับปรุง กาย วาจา ใจของตนเองให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา สิ่งใดที่เคยผิดพลาดมาแล้วให้แก้ไขสิ่งนั้นใหม่ สิ่งใดที่ดีอยู่แล้ว ขอให้ดำรงคงไว้ให้มั่น อย่าลืมความเมตตาที่ดีต่อกัน เมตตากันในครอบครัว เมตตากันในชุมชน และเมตตากันในประเทศชาติ เพราะความเมตตาต่อกันด้วยเหตุด้วยผลนั้น จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุข

อีกประการหนึ่งคือสมาทิฎฐิ หมายถึงความเห็นในทางที่ถูกต้อง หากการกระทำใดเป็นไปด้วยความถูกต้องแล้ว แม้จะคิด จะทำ จะพูด ผลลัพธ์ออกมาก็จะดี จงใช้ปัญญาคิดไตร่ตรองก่อนคิดก่อนทำเสมอ และประพฤติตนให้เป็นผู้มีเมตตาและสมาทิฎฐิ ผู้นั้นแลจะเป็นคนที่บริบูรณ์ตลอดไป

ท้ายที่สุดนี้ ขออำนวยอวยพรให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนา สิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาทุกท่าน ทุกประการด้วยเทอญ ด้วยความปรารถนาจาก หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก




ป้ายกำกับ:, , ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000