สพร.18 อุดรธานี ให้บริการประชาชนด้วยใจ - ไทยเสรีนิวส์
สพร.18 อุดรธานี ให้บริการประชาชนด้วยใจ

สพร.18 อุดรธานี ให้บริการประชาชนด้วยใจ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้จัดนำเจ้าหน้าที่ สพร.18 อุดรธานี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ออกให้บริการ ซ่อมรถจักรยายนต์ บริการตัดผม และสาธิตการทำอาหาร แจกจ่ายประชาชนที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ หมู่ 9 ตำบล
หนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000