รวมพลังทีมชลประทาน ผนึก อปท. ระดมเครื่องสูบน้ำ เตรียมรับมืออุทกภัยเพชรบุรีล่วงหน้า พร้อมเดินหน้าโครงการชลประทานชุมชน เพชรบุรี นำร่องเป็นจังหวัดแรก - ไทยเสรีนิวส์
รวมพลังทีมชลประทาน ผนึก อปท. ระดมเครื่องสูบน้ำ เตรียมรับมืออุทกภัยเพชรบุรีล่วงหน้า พร้อมเดินหน้าโครงการชลประทานชุมชน เพชรบุรี นำร่องเป็นจังหวัดแรก

“อลงกรณ์” ขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการชลประทานเชิงรุก 2 รูปแบบ ภายใต้เพชรบุรีโมเดล รวมพลังทีมชลประทาน ผนึก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดมเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เตรียมรับมืออุทกภัยเพชรบุรีล่วงหน้า พร้อมเดินหน้าโครงการชลประทานชุมชน บริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน ครบ 93 ตำบล 8 อำเภอ ของเพชรบุรีเป็นจังหวัดแรก

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งวันนี้ว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ประกอบด้วย นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสราวุฒิ พุ่มจิตร นายปรีชา ทรัพย์เกิด คณะทำงานทีมเพชรบุรีโมเดล ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เครื่องดันน้ำ รถ เรือ เครื่องปั่นไฟและกำลังพลคนชลประทานและท้องที่ท้องถิ่น เพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพชรบุรี ปี 2565

ซึ่งได้เคลื่อนย้ายมารวมศูนย์ที่บริเวณพื้นที่วัดเขาตะเครา โดยมีนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี นายอำนาจ ถี่ถ้วน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 14 นายวศิน เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 นายจักรพันธุ อุไรพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ นายวีระชัย ตั่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล สิบเอกธนกร บุญวิเศษ หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา นายชาญชัย อุ้มนุช นายก อบต.บางครก นางบุษกร เอี่ยมเทศ รองนายก อบต. บางครก นายลม่อม เล็กสุก กำนันตำบลบางครก และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ ณ บริเวณวัดเขาตะเครา ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ จุดมัสยิดหมู่ 13 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง ริมแม่น้ำเพชรบุรีเป็นจุดแรก

 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ตามข้อเสนอและการประสานงานของ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเฝ้าระวังและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ประจำจุดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้สามารถพร้อมใช้งานได้ทันที

นายอลงกรณ์ กล่าวขอบคุณ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ กรมชลประทาน และให้กำลังใจทุกภาคีภาคส่วน ในการสร้างความพร้อมล่วงหน้า เพื่อรับมือกับอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งปกติจะมีความเสี่ยงจากมรสุมในช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน โดยดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ด้วยการลอกคลองผักตบชวา และวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ออกจากคลองสายหลักต่างๆ ในพื้นที่ปลายน้ำและกลางน้ำของอำเภอบ้านแหลม อำเภอเมือง อำเภอบ้านลาด และอำเภอท่ายาง เช่นคลอง ดี.25 และคลอง ดี.18 เป็นต้น

โดยใช้เครื่องจักรกลรถแบคโคขนาดใหญ่ของสำนักงานชลประทานที่ 14 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และชลประทานจังหวัดเพชรบุรี สำหรับในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทางชลประทานพร้อมนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งทันที ยกเว้นระบบท่อ เพื่อไม่ให้ไปกีดขวางถนน ทั้งนี้ได้มอบหมายชลประทานจังหวัด ประสานงานกับจังหวัด และเทศบาลเมืองเพชรบุรี อย่างใกล้ชิด โดยระหว่างนี้ทางเทศบาลแจ้งว่า กำลังทดสอบการจราจรในพื้นที่เทศบาล และจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีความพร้อมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทาน

“2 ปีที่ผ่านมา เพชรบุรีสามารถบริหารจัดการรับมือกับปัญหาอุทกภัยได้เป็นอย่างดี ไม่มีน้ำท่วมใหญ่ จะมีก็น้ำล้นตลิ่ง หรือน้ำท่วมบางพื้นที่ที่ตลิ่งพัง แต่เป็นพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการมิติใหม่ ร่วมกับจังหวัดและท้องที่ท้องถิ่นแบบบูรณาการ ทำงานเชิงรุกล่วงหน้า พร้อมกับเร่งดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน อีกกว่า 53 ล้าน ลบ.ม. การพัฒนาคลอง ดี.9 สามารถรับน้ำได้ 100 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็นต้น

ยิ่งกว่านี้ยังได้เริ่มดำเนินการโครงการชลประทานชุมชน ของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ระดับตำบลครบ 93 ตำบล 8 อำเภอ มีหน้าที่จัดทำแผนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ทุกหมู่บ้านตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม ด้วยแนวทางบริหารโดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการชลประทานเชิงรุกพร้อมกัน 2 รูปแบบ คือการบริหารจัดการอุทกภัยประจำปีล่วงหน้า แบบเฉพาะกิจ กับการบริหารจัดการระบบน้ำและชลประทานแบบยั่งยืน ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้เพชรบุรีโมเดลเป็นจังหวัดแรก” นายอลงกรณ์ กล่าวในที่สุด
ป้ายกำกับ:, , , , , , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000