อุทยานฯ กำแพงเพชรทั้ง 3 แห่ง คว้ารางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยว

อุทยานฯ กำแพงเพชรทั้ง 3 แห่ง คว้ารางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พร้อมมอบรางวัลให้แก่อุทยานฯกำแพงเพชร ที่ผ่านมาตรฐาน โดยมี หน้าอุทยานแห่งชาติทั้ง 3 แห่งเข้ารับรางวัล ได้แก่ นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน และ นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นายธวัชชัย เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์และกำแพงเพชร มีอุทยานแห่งชาติอยู่ในความดูแล 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ได้รับการประเมินผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว ด้านการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อการท่องเที่ยว (Camping Standard) ขณะที่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน ได้รับรางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประเภทน้ำตก

สำหรับรางวัลที่ได้รับนี้ เป็นรางวัลที่กรมการท่องเที่ยว คัดเลือกโดยพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐาน ทางด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศการท่องเที่ยว บ้านพัก สำนักงาน ห้องน้ำ การเข้าถึงได้ง่าย ป้ายสื่อความหมาย และความเพียงพอของสถานที่ในการจะทำกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรวจประเมิน สอบถาม ตรวจสอบ ตรวจดูสถานที่จริง เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

#ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล บรรณาธิการอาวุโส เว็บไซต์สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี)
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000