MCATT เขต7 ออกดูแลจิตใจชาวบ้านไผ่ หลัง “พายุโพดุล” มาถล่ม

MCATT เขต7 ออกดูแลจิตใจชาวบ้านไผ่ หลัง “พายุโพดุล” มาถล่ม


รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ จัดทีมเยียวยาจิตใจ MCATT เขต7 ลงพื้นที่บ้านไผ่ ให้คำปรึกษาผู้ประสบอุทกภัยพายุโพดุล
นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มอบหมาย หน่วยปฐมพยาบาลทางใจ กรมสุขภาพจิต (ทีมเยียวยาจิตใจ MCATT) เขตสุขภาพที่ 7 นำโดย นพ.วรสรรพ์ ปรัชญคุปต์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ลงพื้นที่ออกหน่วยช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยจากพายุโพดุล ณ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562


ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบรวม 12,000 ราย กว่า 3,500 ครอบครัว โดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ นำโดยแพทย์หญิงกิตติยา ทองสุข นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติงานรวมทีมที่ศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโพดุล อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


ในช่วงเช้าทีมเยียวยาจิตใจ MCATT เขต 7 ออกหน่วยให้กำลังใจประชาชนพื้นที่หมู่บ้านหนองน้ำใส ช่วงบ่ายเดินทางไปยังหมู่บ้านกุดเป่ง พร้อมนำถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมพื้นที่การลงเยี่ยมบ้าน 70 ราย คัดกรองผู้ใหญ่ 32 ราย และติดตามดูแลต่อเนื่อง 2 ราย ในส่วนโรงพยาบาลสนามเยียวยาให้คำปรึกษาผู้ประสบภาวะวิกฤติจำนวน 10 ราย และประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ติดตามดูแลต่อเนื่องจำนวน 5 ราย
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000