กฟผ. ร่วมกับ พมจ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง จ.สุราษฎร์ธานี - ไทยเสรีนิวส์
กฟผ. ร่วมกับ พมจ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง จ.สุราษฎร์ธานี

กฟผ. ร่วมกับ พมจ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางวนิชญา ธรรมประพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานบ้านดอน  ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายกฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว หสต1-ส.  และนายเพชร ขจรวัฒนากุล หถต1-ส. ไปเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่ใกล้กับที่ตั้งสำนักงานบ้านดอน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในโอกาสนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนทางสังคม โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สำนักงานบ้านดอนได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย เป็นการดูแลชุมชนและสังคมรอบพื้นที่ กฟผ. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ป้ายกำกับ:, , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000