กอ.รมน.เพชรบูรณ์ ฝึกอบรม ทสปช. เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม - ไทยเสรีนิวส์
กอ.รมน.เพชรบูรณ์ ฝึกอบรม ทสปช. เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

กอ.รมน.เพชรบูรณ์ ฝึกอบรม ทสปช. เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จว.เพชรบูรณ์ (ท.) เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ พ.ช.1/2565 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ส.ค.65 ณ ไร่ศรีวรรณ ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดย กอ.รมน.จว.เพชรบูรณ์ ได้คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกเป็น ทสปช.หลัก จำนวน 6 ตำบล ประกอบด้วย ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี , ต.กันจุ อ.บึงสามพัน , ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ , ต.ท่าพล อ.เมือง , ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ ,ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก ซึ่งเป็นผู้เสียสละ และมีจิตอาสา รวม 24 คน เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการปลูกฝังความคิด และมีอุดมการณ์ ทสปช. ที่มีความรักชาติอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำงานเพื่อส่วนรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง โดยพร้อมร่วมกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายผู้นำจิตอาสาขั้นต้น ตามกรอบแนวทางของทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงอย่างมีพลัง และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ระดับตำบล ที่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ

ซึ่งเป็นแผนที่มีความเป็นไปได้ และมีความเชื่อมั่นในแผนนั้นจนพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนนั้นในขีดความสามารถของตนโดยทันทีส่วนหนึ่ง และพร้อมที่จะกล้านำเสนอแผนอีกส่วนหนึ่งที่เกินความสามารถของเครือข่ายให้หน่วยงาน/องค์กรอื่นนำไปดำเนินการให้ หรือนำไปบูรณาการกับหน่วยงานที่สูงขึ้นในทุกระดับต่อไป ทั้งนี้ กอ.รมน.จว.พ.ช.ได้มอบหมวก ,เข็มสัญลักษณ์ ทสปช ,เข็ม กอ.รมน. เพื่อเป็นเกียรติ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเชิดชูในความเสียสละต่อไป

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000