อ.พิชัย แก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความขัดสน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง - ไทยเสรีนิวส์
อ.พิชัย แก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความขัดสน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

อ.พิชัย แก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความขัดสน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความขัดสนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอพิชัย เจ้าหน้าที่ ที่ว่าการอำเภอพิชัย วิทยากรกลุ่มจากสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย และคณะคุณครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิชัย ณ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ได้แก่ กลุ่มผู้ตกเกณฑ์ TPmap และประสบปัญหาในการสำรวจข้อมูลในระบบ ThaiQM ของกรมการปกครอง ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในฐานการเรียนรู้ต่างๆ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการดำเนินการเกษตร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยนำองค์ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ต่อไปอย่างยั่งยืน

 

เอนก ธรรมใจ รายงาน
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ผู้ทุพพลภาพ ปลื้ม รมว.เฮ้ง ส่ง ‘คณะที่ปรึกษา’ เยี่ยมถึงบ้านพักอำเภอไทรน้อย
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาจับมือ เอ็ม บี เค จัดตลาดนัดช่วยสร้างรายได้ให้นักข่าว
นักธุรกิจเมืองสัตหีบ ร่วมสู้โควิด มอบสิ่งของสนับสนุน ศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองสัตหีบ
ฉก.ทพ.21 บุกหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ปชส.รับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอด้วยระบบออนไลน์ (มีคลิป)
จิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดลำปาง ช่วยเหลือหนุ่มชาวลาวใช้ชีวิตกลางป่า 10 ปี หนาววอนขออยากได้ผ้าห่ม
รวมพลคนหัวใจเสือเพื่อสุขภาพสู้โควิด TOUR OF KORAT 2020 ใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2563
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000