ศูนย์วิทย์นราฯ จัดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กระตุ้นเยาวชนเรียนรู้โลกแห่งอนาคต ความรู้ที่หลากหลาย ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในโรงเรียน - ไทยเสรีนิวส์
ศูนย์วิทย์นราฯ จัดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กระตุ้นเยาวชนเรียนรู้โลกแห่งอนาคต ความรู้ที่หลากหลาย ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในโรงเรียน

ศูนย์วิทย์นราฯ จัดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กระตุ้นเยาวชนเรียนรู้โลกแห่งอนาคต ความรู้ที่หลากหลาย ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในโรงเรียน

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดร.อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (Science Week INNOTECH 2022) ภายใต้โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ science@home โดยมี ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส คณะกรรมการผู้ตัดสิน บุคลากรทางการศึกษา คณะครู ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับ มหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (Science Week INNOTECH 2022) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันรวม 2 วัน จาก 2 กิจกรรมกว่า 200 คน เป็นนักเรียน เยาวชน และประชาชน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีการแข่งขันหุ่นยนต์ ( Narasci Arduino Robotics Challenge) ซึ่งเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วย Arduino Board แบ่งประเภทการแข่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เดินตามเส้นบังคับระยะไกลด้วย Blutooth HC-06 โดยจัดแข่ง 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และการแข่งขัน ROV E-SPORT ซึ่งเป็นการแข่งขันเกมที่ได้รับการอนุญาตให้จัดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากบริษัท การีนา (ออนไลน์) ประเทศไทย จำกัด โดยจัดการแข่งขันขึ้น 3 ระดับได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับทั่วไป ทำการแข่งขัน 2 รอบได้แก่ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม 17 ทีม รวมครูผู้ควบคุมทีมแล้วกว่า 100 คน

นอกจากนี้ยังมีการเปิดพื้นที่ให้บริการนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการดาราศาสตร์ นิทรรศการ Puzzling things นิทรรศการ สสส. นิทรรศการรายอกีตอ และนิทรรศการเรื่องราวกระจูด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ด้าน ดร.อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า คงต้องยอมรับว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ที่จะพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือนำวิทยาศาสตร์สู่การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน อีกทั้งยัง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและศักยภาพด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลและนวัตกรรมทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี" จัดโดย "สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย" นำพาคนพิการศึกษาดูงาน อ.วังน้ำเขียว นครรา...
"หลวงพ่อเงิน" วัดบางคลาน พระเครื่อง พระบูชา ของดีที่ต้องมีไว้ในครอบครอง (ชมคลิป)
จ.นครพนม น้อมรำลึก วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2565 (มีคลิป)
กาฬสินธุ์ เลือกวัดพุทธาวาสภูสิงห์ นำร่องวันเสาร์เข้าวัด
รร.เซนต์เทเรซา เปิดบ้านโชว์ผลงานด้านนวัตกรรมทันสมัย สร้างนักเรียนทุกคนให้มีทักษะดำรงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้
ศอ.บต.เตรียมพบปะ นักศึกษาและศิษย์เก่าต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal หวังให้ชุนชนเกิดสันต...
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000