กองทุนกีฬาฯ หนุนแผนพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ยกมาตรฐาน”มวยไทยอาชีพ ไหว้ครู” อนุรักษ์วัฒนธรรม สร้างมูลค่า ศก. เยียวยานักมวยที่ได้รับผลกระทบ - ไทยเสรีนิวส์
กองทุนกีฬาฯ หนุนแผนพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ยกมาตรฐาน”มวยไทยอาชีพ ไหว้ครู” อนุรักษ์วัฒนธรรม สร้างมูลค่า ศก. เยียวยานักมวยที่ได้รับผลกระทบ

“พล.อ.ประวิตร” ประชุมกองทุนกีฬาฯ หนุนแผนพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ระดับนานาชาติ ยกมาตรฐาน”มวยไทยอาชีพ-การไหว้ครู”อนุรักษ์วัฒนธรรม สร้างมูลค่าศก. ควบคู่ช่วยเหลือ/เยียวยานักมวยที่ได้รับผลกระทบ ย้ำทุกสมาคมฯ ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพิ่มศักยภาพเต็มที่

เมื่อ 17 ส.ค.65 พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่3/ 2565 ผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด

ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมกีฬามวยไทย รวมทั้งรายละเอียดโครงการพัฒนากีฬามวยไทย ให้มีความนิยมและมีมาตรฐานเดียว โดยร่วมกับสหพันธ์กีฬามวยไทย(IOCรับรอง) เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อนกีฬามวยไทยฯ อาทิ รายการยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยอาชีพ ศึกมวยไทยมรดกคนไทย

,รายการจัดการแข่งขันมวยไทยรากหญ้า ระดับอาชีพยอดนิยม ,รายการประกวดไหว้ครู และวงปี่พาทย์มวยไทย รวมทั้งรายการส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในค่ายทหาร (4 กองทัพภาค) เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโครงการจัดแข่งมวยไทย ในโอกาสครบรอบ 30ปี การสถาปนาทางการทูต ไทย-คาซัคสถาน ระหว่าง 10-11 ก.ย.65 ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน และรับทราบความคืบหน้าโครงการสนับสนุนฟุตบอลรากหญ้า โดยความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และฟีฟ่า ซึ่งสมาคมฟุตบอลฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับฟีฟ่า เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ การสนับสนุนแผนงานพัฒนากีฬาด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬาของไทย ได้แก่ การสนับสนุนระบบการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ,การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ,การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ,การส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานอาชีพ รายการทัวร์ออฟไทยแลนด์ ประเภท หญิงและชาย ประจำปี2565 รวมทั้งได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการจ่ายเงินรางวัลและจัดงานมอบเงินรางวัลแสดงความยินดีแก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมฯ ในการแข่งขัน กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่11 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ห้วง 30 ก.ค.-6 ส.ค.65 ประเทศไทยส่งแข่ง 14 ชนิดกีฬา สร้างผลงานยอดเยี่ยม เป็นอันดับ 2 รองจากเจ้าภาพ โดยทำได้ 117 เหรียญทอง 113 เหรียญเงิน และ 88 เหรียญทองแดง ได้รับอนุมัติ เงินรางวัลรวม 101,420,000 บาท

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณนักกีฬาคนพิการ ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ ที่ทุ่มเทในการแข่งขัน รายการนี้และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างยิ่งใหญ่ ทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุข จากนั้นได้กำชับ กกท.และสมาคมกีฬา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยเคร่งครัด และการบริหารงบประมาณจะต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อการพัฒนากีฬา อย่างเป็นรูปธรรม และเน้นย้ำให้ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาทุกประเภทกีฬา ทั่วประเทศ อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับความเป็นเลิศ ในระดับประเทศ และนานาชาติ ต่อไป
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000