สมัชชาสุขภาพ จ.อุดรธานี เขต 8 หารือ “นายกวิเชียร” ป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตประชาชน - ไทยเสรีนิวส์
สมัชชาสุขภาพ จ.อุดรธานี เขต 8 หารือ “นายกวิเชียร” ป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตประชาชน

สมัชชาสุขภาพ จ.อุดรธานี เขต 8 หารือ “นายกวิเชียร” ป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตประชาชน

วันที่ 16 ส.ค. 2565 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี พร้อมด้วยนายสมัคร บุญปก นายศักดา เกตุแก้ว รองนายก อบจ.อุดรธานี นางกมลพร บุญปก ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะสมัชชาสุขภาพฯ เรื่องมะเร็งท่อน้ำดี และสมุนไพรในระบบสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ประธานสมัชชาสุขภาพ จ.อุดรธานี เขต 8 ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายก ทน.อุดรธานี นายวิชา จันทร์กลม ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนง.จ.อุดรธานี ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี นางนิสิต ศักยพันธ์ รองประธาน กขป.เขต 8 นายจรัส เต็มเมธาวิทยาเลิศ กรรมการ กขป.เขต 8 และนายธนาราช คงคารักษ์ เข้าประชุมฯ


สืบเนื่องมาจากปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นปัญหาระดับประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งมักเกิดจากการรับประทานอาหารเป็นหลัก ที่มักทานสุกบ้างดิบบ้างซึ่งทำให้สะสมและกลายมาเป็นปัญหาต่างๆที่ตามมา และโรคมะเร็งก็เป็นหนึ่งในนั้น จึงจำเป็นต้องเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรต่าง ๆ ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการและป้องกันรักษาสุขภาพของประชาชนโดยการนำเอาสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายณรงค์ พลละเอียด ประธานสมัชชาสุขภาพ จ.อุดรธานี เขต 8 กล่าวว่า ทุกวันนี้ปัญหาสุขภาพนั้นอยู่ใกล้ตัวเรา ทุกคนต่างมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัย โดยเฉพาะโรคที่คร่าชีวิตคนไทยคือโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งท่อน้ำดี หลายภาคส่วนจึงได้ร่วมกันในการหาทางออก กขป.เขต 8 ก็เช่นกัน ที่หาทางขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม สามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาศักยภาพให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ สปสช. เพื่อที่จะได้รับมือและอำนวยความสะดวกและให้บริหารแก่ประชาชนทุกช่วงวัยได้ทันที

ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผอ.สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันสาเหตุจากการเสียชีวิตมาจากโรคต่าง ๆ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 เพราะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนการทำงานเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดีได้ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี โดยมีเป้าหมายคือสุขภาพของประชาชนต้องดีขึ้นโดยไม่ต้องบังคับใช้กฎหมาย แต่ใช้ในส่วนของนโยบาย ซึ่งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2547 มีมติเห็นชอบแผนทศวรรษขจัดมะเร็งท่อน้ำดี แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายกล่าวคือ ต้องมีการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีลดลงกว่าเดิม

จากนั้นจึงมีการสร้างระบบ สร้างเครื่องมือ สร้างบุคคล จึงได้บูรณาการร่วมกันกับ ม.ขอนแก่น และได้สร้างเครื่องมือ IN THE BEST ขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ใช้เครื่องมืออย่างเต็มที ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ต้องการผู้เชี่ยวชาญมาระดมความคิดหาทางออกช่วยกันในเรื่องมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งการที่จะลงไปตรวจหาเชื้อมะเร็งท่อน้ำดีนั้นมี 2 วิธีคือ การตรวจคัดกรองปัสสาวะ และการอัลตร้าซาวด์ ซึ่งมีค่าบริการอยู่ที่ 150 บาท โดยใช้สิทธิ สปสช.ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง นอกจากนั้นยังได้หารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของโครอย่างครบวงจร โดยนำเข้าสู่การเรียนการสอนของโรงเรียน

และมีโครงสร้างโครงการดังนี้ 1.การทำงานบูรณาการเกี่ยวกับองค์กรอื่นๆ 2.แผนปฏิบัติการและงบประมาณ 3.นำโรงเรียนในสังกัดมาอบรมให้ความรู้และนำไปเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอน และ 4.มีการคัดกรองตามจำนวนประชาชน ตรวจคัดกรองแบบ 2 วิธี อัตราค่าบริการ 150 บาท เชื่อว่าการบูรณาการร่วมกันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสร้างระบบการป้องกันรักษาอย่างเป็นมาตรฐาน

 

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่าเรื่องที่นำมาหารือในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชนเพราะสุขภาพที่ดีย่อมทำให้มีความสุข ซึ่ง อบจ.อุดรธานียินดีสนับสนุนกับโครงการนี้ โดยควรบรรจุเป็นหลักสูตร พร้อมส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดมีเอกสาร หนังสือเรียนและมีการนำคุณครูมาอบรมและต่อยอดไปสู่เด็ก มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ ,งบประมาณและแผน ใช้งบอุดหนุนไปยังอำเภอให้ดำเนินการต่างๆ แต่ต้องทำเป็นโครงการเสนอต่อ อบจ.อุดรธานี ซึ่งในปีนี้ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลกว่า 45 ล้านบาท จนครบทั้ง 20 อำเภอ

และขอให้จัดทำเป็น 2 โครงการคือ การจัดหาการตรวจหาเฉพาะทางและอุปกรณ์พร้อมบุคลากร โครงการตรวจแบบครบวงจรและอุปกรณ์พร้อมบุคลากร โดยเสนอให้จัดทำแบบรถโมเดล ที่สามารถวิ่งไปให้บริการทุกพื้นที่ได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงการให้บริการ และนอกจากนั้นในเรื่องสมุนไพรทาง อบจ.อุดรธานีได้มีสวนสมุนไพรที่อยู่ในการดูแลคือพื้นที่สาธารณะอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งวัว ซึ่งมีการปลูกในหลากหลายชนิดและทำเป็นสวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรใช้เป็นยาและแหล่งอาหารไปในตัว เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไป
ป้ายกำกับ:, , ,

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000