งานทอดกฐินสามัคคี วัดศรีวนาวาส เพื่อสมทบทุนสร้าง รั้ว ซุ้มประตู และกุฏิสงฆ์ - ไทยเสรีนิวส์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000