ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน นร. และมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ - ไทยเสรีนิวส์
ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน นร. และมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน นร. และมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวีระพงศ์ พรหมพิทักษ์ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม “ป๋าอั้ม” ผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของกิจการหอพักให้เช่าในเมืองอุบลราชธานี และเจ้าของไอศยารีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคุณลัดดาวัลย์ พรหมพิทักษ์ ภรรยา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ถนนสุนทรวิมล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (7ส.ค.65) โดยมี ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพา พร้อมด้วย คณะครู-นักเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

การมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 112 ทุนๆละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 56,000 บาท และในโอกาสเดียวกันนี้ นายวีระพงศ์ หรือ ป๋าอั้ม ยังได้มอบเงินให้ผู้สูงอายุอีก 36 รายๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท และยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งให้กับทางโรงเรียนด้วย ซึ่งหลังจากมอบทุนการศึกษาเสร็จ ป๋าอั้ม และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และไอศกรีม แก่นักเรียนและผู้สูงอายุ อีกด้วย

นายวีระพงศ์ พรหมพิทักษ์ หรือ ป๋าอั้ม กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และที่สำคัญก็เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่น้องๆได้มุ่งหวังเอาไว้ เมื่อเติบใหญ่หรือจบการศึกษาจะได้มีวิชาความรู้ติดตัว เพื่อสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ต่อไป

ด้าน ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพา ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรผู้ใหญ่ใจดี นายวีระพงศ์ พรหมพิทักษ์ และภรรยา ที่ได้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ และมอบเงินให้ผู้สูงอายุ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้คุณวีระพงศ์ พรหมพิทักษ์ และ ครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

กิตติภณ (คนริมโขง) / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000