จ.อุดร เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” - ไทยเสรีนิวส์
จ.อุดร เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

จ.อุดร เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านจันทน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจันทน์ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์

ในการนี้นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านดุง ปลัดอำเภอบ้านดุง นายสดวก นาหิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยผู้ร่วมประชุม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000