ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย ทอผ้าไหม 92 เมตร 9 ลาย น้อมถวาย “สมเด็จพระพันปีหลวง” - ไทยเสรีนิวส์
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย ทอผ้าไหม 92 เมตร 9 ลาย น้อมถวาย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย จัดพิธีตัดผ้าไหม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ 4 ส.ค.65 ที่โครงการผาบ่าว–ผาสาว อ.วังสะพุง จ.เลย นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีตัดผ้าไหม โครงการเฉลอมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสุชาติ จุลพูล ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี นายเวช ทองนาค ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย นายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมทำพิธีตัดผ้าไหมมัดหมี่ จำนวน 9 เครือ จากนั้น นำม้วนผ้าไหมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จแล้วเดินชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายของสมาชิกศิลปาชีพ และกลุ่มเกษตรกร

นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใย ทรงสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับราษฎร และเลี้ยงดูครอบครัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจในการทอผ้าไหม น้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานของสมาชิกศิลปาชีพฯ อีกด้วย สำนักนายกรัฐมนตรีได้บันทึกและรวบรวมเป็นโครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลครั้งนี้แล้ว และจะได้รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รับทราบ ต่อไป

และในปลายปีนี้ รัฐบาล โดยสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรมหม่อนไหม จะได้ร่วมกันจัดงานโครงการแฟชั่น วีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 และโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 12 โดยจะเชิญดีไซน์เนอร์ชื่อดังกว่า 45 ประเทศ มาร่วมออกแบบชุดโดยใช้ผ้าไหมจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 9,000 เมตร ซึ่งผ้าไหมในโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของจังหวัดเลยอาจได้รับการคัดเลือกก็เป็นได้

ด้านนายสุชาติ จุลพูล ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเลย มีเกษตรกรผู้ปลุกหม่อนเลี้ยงไหมเป็น และทอผ้าไหมเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใยราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งโครงการศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดเลยขึ้น ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านคำงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง–ผาเกิ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 3) โครงการพัฒนาพื้นที่เทิดพระเกียรติ์ สมเพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผาบ่าว–ผาสาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 4) โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ดังนั้น ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง จึงได้มีการจัดงานทอผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมเกล้าถวายผ้าไหมเป็นราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 92 เมตร 9 ลาย จากสมาชิกศิลปาชีพทั้ง 4 แห่ง เป็นเส้นไหมพื้นบ้าน สาวมือ ใช้สีธรรมชาติ ครามเป็นหลัก ประกอบด้วย โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง อำเภอเอราวัณ ทอผ้า 6 ลาย ลายหมี่ร่าย จำนวน 47 เมตร โครงการพัฒนาพื้นที่เทิดพระเกียรติฯ บ้านคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน ทอผ้าไหม 1 ลาย ลายนางหาญ จำนวน 15 เมตร โครงการพัฒนาพื้นที่เทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว-ผาสาว อำเภอวังสะพุง ทอผ้าไหม 1 ลาย ลายหมี่ขอคัน จำนวน 20 เมตรและ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย ทอผ้าไหม 1 ลาย ลายราชินี จำนวน 10 เมตร

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000